דף הביתתנאי שימוש

תנאי שימוש

בס"ד
אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש
באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.:
 • החנות הינה חנות  אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.
 • תנאי מוקדם לתוקף כל הזמנה אשר בוצעה בחנות  הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ,כל זאת,לאחר קבלת מספר אישור מאת חברת כרטיס האשראי המעיד על אישור העסקה.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך בחנות, התקנון מהווה חוזה התקשרות  מחייב בין מבצע ההזמנה  לבין החנות
 • כל לקוח רשאי לבחור את דרך מסירת פרטי כרטיס האשראי,להזין את פרטי כרטיס
  האשראי בחנות המאובטחת או מסירת פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון ישירות לאיש המכירות.
 • השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה,לא כולל שבתות וחגים,וחוה"מ, כמו כן,השלמת תהליך המכירה מותנה בכך שהמוצר המוזמן זמין במלאי בעת ההזמנה.
 • הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 • הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים נגדו,פליליים ואזרחיים.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הזמנה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה מול חברת כרטיסי האשראי .
 • מניין ספירת הימים למועדי המשלוח יחשב ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי .
 • הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
 •  במקרה שבו מעוניין מבצע ההזמנה להחזיר את המוצר ,לאחר שלא עשה בו כל שימוש ובאריזתו המקורית,
  החזרת המוצר אל החברה הינה באחריותו ועל חשבונו של הלקוח.
 • מוסכם בין הצדדים כי מבצע ההזמנה יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר ומבצע ההזמנה מעוניין בביטול ההזמנה.
 • לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 • נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר,בזמינות המלאי של המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
 • במידה ויתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים בחנות להשתמש
  בחנות באופן תקין .
 • במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע הליך מכירה תקין .
 • הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
 • אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק ו/או הלקוח  לבטל את המכירה,במקרה כזה.
 • החנות לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .
אספקה :
 • החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש בחנות,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה .
 • החנות לא תהא אחראית  לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע,שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים וכל סיבה שאינן בשליטת החברה.
 •  זמני אספקת המוצרים כוללים רק ימי עסקים ,קרי, יום א-ה לא כולל שישי ושבת , ערבי חג וימי חג, עד 14 ימי עסקים במידה שכל המוצרים נמצאים במלאי, במידה והמוצרים לא נמצאים במלאי הלקוח יעודכן טלפונית.
משלוח:
 • דמי המשלוח ישולמו ע"י מבצע ההזמנה  בנפרד מסגרת התשלום בגין המוצר.
 • מבצע ההזמנה יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות ממחסני החברה או ממחסני ספקיה השונים, וזאת לפי העניין ובתיאום מראש עם צוות החנות.
 • מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י מבצע ההזמנה לא יגבו דמי משלוח .
 • שירות לקוחות:
  כל שאלה או בירור בעניין המוצרים המוצגים בחנות, ניתן לפנות אל נציגי שירות הלקוחות של החנות בשעות הפעילות בטלפון:  02-5868041 .
 • שעות הפעילות החנות  בימי חול (לא כולל שישי) – 10:00-18:00.
 • באפשרותכם לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החנות גם באמצעות דף יצירת הקשר.
  תוכן כללי:
  • התמונות המוצגות בחנות הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות אותה.
  • החנות אינה אחראית לתכנים המפורסמים ולקישורים הקיימים בחנות והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור .
  • החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות החנות, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
  • אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים בחנות,
   אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
  • רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך החנות יהוו ראיה לנכונות הפעולות .
Facebook Iconבקר באתר הוידאוfacebook like button