לא במלאי

קול בוכים

₪50.00

על מגלת איכה. עם פירש"י ז"ל.ועם פירוש הנקרא
קינת הסתרים.

חסר במלאי

המוצר ללא דירוג

תיאור מוצר

לסגולי הדור לעם ה' השרידים, הנה הוא פלאי
פלאים, סודות גדולים נפלאים ונוראים, בוכה ומבכה בקול נהי ובכי תמרורים,
בחורבן המקדש וגלות ישראל בתחתונים, כמו כן בחורבן המקדש וגלות השכינה
ומלאכי רחמים עליונים, כי זה כנגד זה מכוונים, כידוע לחכמים ולנבונים,
וכאמור את זה לעומת עשה אלקים, הכל מפורש בכתב אמת ורשום מפי עדים נאמנים
מהתנא הרשב"י וחבריו הנעימים, חברו הגאון המקובל האלקי מוהר"ר אברהם
גלאנטי תלמיד הגון דהגאון הגדול המקובל האלקי מוהר"ר משה קורדואירי, אשר
כבוד אור תורתו היה זורח בארץ הקדושה צפת תובב"א. נדפס מחדש

שנת ה' אלפים תשס"ד לבריאת העולם באותיות מאירות עינים

אהבת? שתף !

google

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “קול בוכים”