שיינפלד ,חסידות ,זוהר ,בר ,יוחאי ,קבלה ,ספירות ,פרצופים ,כתר ,חכמה ,בינה ,דעת ,חסד ,גבורה ,מלכות ,יסוד ,הוד ,תפארת ,תורה ,חכמה ,שינפלד ,אוסרי ,לגפן ,מרגליות ,זוהר ,פירוש ,נופך ,דעת ,זהר