רבי ,שלום ,שרעבי ,רשש ,רש"ש ,כוונות ,סידור ,מקובלים ,קבלה ,ספירות ,אורות ,הוויה ,הקדוש ,ברוך ,הוא ,שחרית ,מנחה ,ערבית ,שמע ,ישראל ,ק"ש ,תפילת ,שמונה ,עשרה ,יח ,עלינו ,לשבח ,בניהו ,שמואלי ,נהר ,שלום ,י