אריזל ,אריז"ל ,יצחק ,לוריא ,אשכנזי ,מהרחו ,מהרח"ו ,חיים ,ויטאל ,קבלה ,ספירות ,נשמות ,חז"ל ,מאמר ,מאמרים ,רבי ,שמעון ,בר ,יוחאי ,רשב"י ,מדרשים ,סוד ,פנימיות